Inhimillinen tekijä tv-ohjelmassa

Inhimillinen tekijä tv-ohjelmassa

perjantai 16. lokakuuta 2015

Vaaliasiamiehille hevoskuorma papereita


Olen katsellut asiakirjoja, jotka pitää täyttää 9.2.2016 toimitettavia vaaleja varten.

Ei käy kateeksi niitä, jotka yrittävät pitää langat käsissään ja saada ehdokkaat taiteen sääntöjen mukaan kirjatuiksi.

Yhtä aikaa käydään neljät vaalit: maallikot kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon, papit kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon.

Mitä tarvitaan? Ainakin julmettu pinkka paperia.

Vaaliohje. Vaalien aikataulu. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. kaksi eri lomaketta valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoituksille (Eikö niitä olisi saanut yhdelle mahtumaan?), yhdistyksen asiamiehen vakuutus, suostumuskaavake jokaiselle ehdokkaalle (hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaalia varten 42 kpl) ja eri lomakkeille ehdokkaiden nimet, arvot tai ammatit, osoitteet ja syntymäajat siinä järjestyksessä missä ne listoille halutaan. Joka vaalia varten oma nippunsa. Ja muutama varakappale virheiden varalta.

Pieni valopilkku on siinä, että tarvittavat lomakkeet voi asiamies myös itse tulostaa Sakastin sivustolta. Tosin olen jo kuullut, miten kätevää on pyytää ne tuomiokapitulista, kun tulee varmasti kaikki ja säästyy oman tulostimen muste.

Jostakin syystä kaikki pitää edelleen olla paperilla. Luulisi tavoitteena olevan tässäkin sähköinen asiointi.

Kirkon vaalijärjestys ja muut säädökset ovat varmasti hyvää tarkoittavia. Rohkenen ajatella, että pienemmällä vaivalla, halvemmin ja yksinkertaisemmin voisi toimia. Ettei kellekään vain tule mieleen latinankielinen huokaus ”Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.” Tai että ammutaan tykillä kärpästä.

Vastuullinen, demokraattinen hallinto on tärkeää. Samoin halu ja taito purkaa byrokratiaa.