Inhimillinen tekijä tv-ohjelmassa

Inhimillinen tekijä tv-ohjelmassa

perjantai 10. helmikuuta 2012

Naiset valtaavat alaa

Katselen viran puolesta Kuopion hiippakunnan papistoa koskevia tietoja päivittäin. Yritän löytää seurakunnille työntekijöitä ja työnhaluisille töitä. Usein nuo tarpeet kohtaavat. Kaikenlaista muutakin on: nimikirjan merkintöjä, virkavapauksia, sijaisjärjestelyjä, tutkintoja ja niihin liittyvien näytesuoritusten järjestelyjä. Joka päivä myös jotakin uutta.

Eräs kirkollinen taho pyysi tarkan luettelon seurakuntapapeista ninikkeellä kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori. Tässä joukossa on joitakin vs. ja vt. viranhaltijoita.Tein listaa sen mukaan, miten virkoja parhaillaan hoidetaan.

Siitä kertyi mielenkiintoinen ajankuva ja selvä näky tulevaisuuteen.

Noita seurakuntapappeja on kaikkiaan 212, ja heistä miehiä 131, naisia 81.

Selvästi miesvaltaisin nimike on kirkkoherra. Hiippakuntamme 55 seurakunnasta 48:aa johtaa miespuolinen kirkkoherra, kun taas 7.llä on ruotelissa nainen. Tähän on suurelta osin historialliset syyt, koska naiset ovat olleet pappeinakin vasta 24 vuotta ja pätevöitymisaikaa on ollut vähän.

Toisaalta myös asennepuolella on yhä sitä, että valitaan ehkä herkemmin mies kuin nainen, jos valinnanvaraa on. Huomattava osa naisista ei myöskään pyri johtaviin asemiin. Sen ilmiön syitä olisi mielenkiintoista selvittää.

Kappalaiset ovat suurin seurakuntapapiston ammattiryhmä, 76 kappaletta. Jakauma on jo paljon tasaisempi: 41 miestä, 35 naista. Tähän virkaan pätevyysvaatimuksena on mm. pastoraalitutkinto, jonka pian valmiiksi saamassa on viisi pappia - ja he ovat kaikki naisia.

Seurakuntapastoreissa muutos näkyy jo keikahtamisessa toisin päin lukemiin: 32 miestä, 39 naista, yhteensä 71.

Näistä voi päätellä, että papisto on hyvää vauhtia naisistumassa. Kirkkoherran viran osalta miesenemmistö säilynee vielä pitkään, mutta muuten on syytä opetella suhtautumaan siihen, että nainen pappina ei ole kummajainen, vaan pian enemmistön edustaja.